HVAC Installatie beheerder/Antwerpen

Meer details
Match criteria
Nieuw

Functie omschrijving HVAC Installatie beheerder/Antwerpen


I. Naam van de werkopdracht:
Diensten verlenen ihkv beheer en opvolging HVAC installaties

II. Omschrijving van de te leveren diensten

 Beheer en opvolging onderhoud op HVAC installatie – 60 locaties – 400 installaties
 Borgen dat de documentatie van nieuwe en bestaande installaties in orde is conform de heersende wetgeving
 Bijhouden van de inventarislijst betreffende alle koelinstallaties per site (gebouwen/alg.onderhoud/OSA/ Labo…).
 Nakijken of logboeken naar behoren bijgehouden worden conform de heersende wetgeving. Uitwerken/kiezen van een elektronisch opvolgingssysteem voor bijhouden logboeken.
 Nakijken en borgen of lekdichtheidstesten volgens correcte frequentie uitgevoerd worden
 Up to date houden van de kennis van de relevante wetgeving inzake HVAC
 Borgen of wijzigingen in de wetgeving gekend zijn door onderhoudsfirma en worden toegepast
 Steekproeven uitvoeren mbt staat van installatie in field -> o.a checken leesbaarheid instructiekaarten
 Bijstaan van onderhoudsfirma in geval van onduidelijkheden
 Coördinatie verzorgen tussen OD/OSA/LAB en gecertifieerde onderhoudsfirma voor onderhoud HVAC’s
 Communicatie met interne diensten ivm non-conformiteiten onderhoudsfirma’s/aanpassen contracten ifv wijzigen wetgeving.
 Optimalisatie van onderhoudscontracten waar mogelijk
 Aanspreekpunt voor MILIEUdienst mbt melden van lekverliezen naar LNE.
 Begeleiding van interne en externe auditors.
 Bijstand verlenen ivm energetische keuring van gebouwen.
 Uitwerken/nakijken technische specificaties voor nieuwe HVAC toestellen.
 Verlenen van technische bijstand bij projecten/vervangingsinvesteringen bij aankoop van nieuwe HVAC installaties
 Uitwerken hoe HVAC documentatie gedigitaliseerd kan worden.
 Vervangingsprogramma uitwerken in het kader van evoluties in verbod op gebruik van koelmiddelen in de toekomst.
 Beheer HVAC storingen/aansturen contractor
 LTP voor HVAC renovatie, opmaak budgetplan
 Beheer nieuwe projecten HVAC (Engineering, Major Projects)
 Implementeren en beheren van Climapulse beheersoftware
 Bewaken/borgen dat aan de heersende wetgeving voldaan wordt mbt koelinstallaties, zowel voor nieuwe als voor bestaande installaties
 Coördinatie tussen verschillende diensten mbt onderhoud en betrouwbaarheid HVAC installaties
 Verzekeren van de betrouwbaarheid van de HVAC installaties door toe te zien op periodiek onderhoudsprogramma
 Opvolgen en catalogeren van actiepunten uit energetische keuringen


III. Start en duur van de werkopdracht

 De start van de werkopdracht is voorzien op asap
IV. Vereisten, kwalificaties:
.
 Gebruik van PC (SAP, Vision, Lotus Notes, MS office, Sharepoint).
 Talenkennis (NL, F, E).
 Kennis van wetgeving betreffende HVAC installaties
 Kennis van HVAC opbouw en principe


V. Werkmiddelen:
 Computer : desktop met groot scherm.
 Telefoon.

Locatie

Antwerpen

Publicatie datum

06.12.2018

Contactpersoon

Wildrik Bulthuis

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.