(Sr.) QC Inspecteur

Meer details
Match criteria
Opleidingsniveau
 • MBO
Nieuw

Functie omschrijving (Sr.) QC Inspecteur

 • Werkt op basis van klantaanvragen, klantorders, normen en specificaties op het gebied van kwaliteit.
 • Ondersteund en adviseert de uitvoering m.b.t. kwaliteit technische aspecten.
 • Opstellen van inspectie plannen en rapportages.
 • Uitvoeren van inspecties, beoordelen van de kwaliteitsrapportages en rapporteren van kwaliteitsbevindingen aan de
  uitvoering, inspectiediensten, bevoegde instanties en klanten.
 • Coördineert inspectie en onderzoek instanties.
 • Beoordeling van opgestelde kwaliteitsgerichte rapportages.
 • Deelt zelf de toebedeelde werkzaamheden in, in overleg met zijn begeleider.
 • Kan aan meerdere kleine opdrachten tegelijk werken.

  .

Taken / Verantwoordelijkheden:
Voorbereiding

 • Betrokken bij Pre-inspectie meeting en bij afstemmen van inspectiepunten.
 • Afstemming met Werkvoorbereiding m.b.t. de benodigde QC documentatie.
 • Controle aanwezigheid juiste kwalificaties.

Uitvoering

 • Opstellen van kwaliteit technisch gerelateerde eisen / documenten / inspectierapporten.
 • Dagelijkse kwaliteitscontrole m.b.t. interpretatie van de kwaliteitseisen.
 • Verificatie van de kwalificaties van lassers en de methodieken.
 • Er voor zorgen dat inspectiedossiers, QC documenten en voltooide dossiers up tot date zijn en gearchiveerd worden.
 • Bewaken van uitgevoerde van inspectie onderzoeken (NDO, DO, etc.). (Piping & Mechanical).
 • Bewaken van uitgevoerde PWHT. (Piping & Mechanical).
 • Beoordelen en vrijgave van inspectieresultaten.
 • Indien noodzakelijk goedkeuring verwerven van de keuringsinstanties of klant.
 • Organiseren van afnamecontroles, in samenwerking met de klant, inspectiediensten of bevoegde instanties.
 • Controle van te gebruiken kwaliteitsregistratie middelen.
 • Bewaken en controleren van toe te passen kwaliteitsnormen, zoals door de klant omschreven.
 • Vaktechnisch adviseren bij de werkvolgorde en werkmethoden.
 • Optreden als troubleshooter bij kleinere problemen en de Uitvoering adviseren m.b.t. in te voeren verbeteringen.
 • Onderhouden van contacten met de diverse vertegenwoordigers van de opdrachtgevers of door haar aangewezen vertegenwoordiger(s) van keuring instantie(s).
 • Beheren van kwaliteitsbescheiden (records) dossier van werkzaamheden, en as-build overdragen aan de opdrachtgever

  .

Overige werkzaamheden

 • Voert surveillance / reviews op QC-aspecten uit om ervoor te zorgen dat aan alle relevante inspectie en QC-eisen wordt voldaan om een soepele overdracht te waarborgen naar de klant.
 • De QC-werkzaamheden uitvoeren volgens het HSSEQ-systeem.
 • Melden van knelpunten / afwijkingen en verbeteringen in de daarvoor bedoelde registratiesystemen.

Functie eisen (Sr.) QC Inspecteur

Kennis en vaardigheden

Kennis:

 • Een VCA certificaat,
 • ATEX awareness, ATEX conform IECEx-05 of gelijkwaardig is een pré.
 • Een afgeronde relevante opleiding op MBO niveau,
 • Materialen en eigenschappen,
 • Fabricageprocessen,
 • Relevante normen op werkgebied en kwaliteitsmanagement,
 • MS Office etc.,
 • Engels en Duits,
 • Kennis van diverse meettechnieken.
 • Lezen van (technische) tekeningen.

Kennis, specifieke Mechanical & Piping gericht:

 • Ervaring als lasser, is een pre,
 • NDO technieken,
 • Bekend met de inhoud van lasprocedures specificaties (WPS’en), lasmethodekwalificaties (WPQR’s) en lasserskwalificaties (WQ’s),
 • Relevante normen op gebied van las- en inspectietechniek,

Vaardigheden:

 • Analyseert processen binnen de opdrachten,
 • Opereert binnen de kaders van de opdrachten,
 • Stuurt relatief eenvoudige processen aan binnen opdrachten / kleine projecten
 • Contacten onderhouden met collega QC functionarissen.

Publicatie datum

08.08.2019

Contactpersoon

K van Gool-Roks

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.