TA Coordinator Instrumentatie-Antwerpen

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving TA Coordinator Instrumentatie-Antwerpen

Coordinatie van diensten en instrumentatie mbt TA, Ovens NC3


II. Omschrijving van de te leveren diensten
• Verzameling, beheer en challenging van de werkscope voor de instrumentatie-discipline voor de turnaround (TA), in samenspraak met de Instrumentatie-afdeling, zodat de verwachte veiligheid en beschikbaarheid tijdens de volgende cyclus bereiken en zodat de TA doelstellingen worden bereikt.
• Coördinatie van de voorbereidende werken van de TA instrumentatie scope (coördinatie met de relevante disciplines, opstelling van werkpakketten, uitvoering van MOC procedure, coördinatie van materialen, scheduling, QA/QC en overdracht, cost controle, technische beschrijving voor offertes, technical data, administratie in SAP, volledige integratie van projecten, …).
• Technische ondersteuning van de instrumentatie werkvoorbereiding.
Systematische controle van de kwaliteit van de werkpakketten van de instrumentatie werkvoorbereiding.
• Borging van de uniforme en gestructureerde toepassing van TA-gerelateerde standaards, specificaties en procedures.
• Organisatie van de TA supervisie en ondersteuning aan TA uitvoeringsorganisatie aan de hand van opvolging van voortgang, muurkranten, beheer van punchlijsten, coördinatie van OPV testen, opvolging van externe shops qua instrumentatie.
• Overdracht van voorbereiding naar uitvoering; coördinatie hiervoor met alle betrokken partijen.
• Coördinatie van vergaderingen (deelname, organisatie, voorzitten, documentering) volgens noodzaak tijdens de voorbereiding en uitvoering.
• Ondersteuning tijdens de uitvoering aan de area superintendent en instrumentatie supervisors
Voorbereiding van extra werken.
• Coördinatie van de tijdige overdracht van TA instrumentatie werken op einde faze 4 en voor controle van alle wettelijke verplichtingen (ATEX,…).
Coördinatie van de afwerking van punchlijst items.

III. Start en duur van de werkopdracht
• De start van de werkopdracht is voorzien op asap
• De kandidaat verbindt er zich toe het leveren van de diensten minstens te verzekeren in de periode van asap voor minimum 2 jaar, mogelijkheid tot verlenging

IV. Vereisten, kwalificaties van de perso(o)n(en) die de kandidaat voor deze werkopdracht zal inzetten:
• Vereist opleidingsniveau: Professionele bachelor met 5 jaar ervaring in werkvoorbereiding & coördinatie van instrumentatie in raffinaderijen of petrochemische fabrieken;

• Gebruik van IT programma’s (SAP, Microsoft office); Ervaring met Roser en met projectmanagement
• Talenkennis (mondeling en schriftelijk): Nederlands en Engels

Locatie

Antwerpen

Publicatie datum

26.02.2019

Contactpersoon

Wildrik Bulthuis

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.