Werkvoorbereider WTB-Antwerpen

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving Werkvoorbereider WTB-Antwerpen

2 Omschrijving van de werkzaamheden
1.1 Tijdens de voorbereiding:
Gedetailleerde systematische uitwerking van alle uit te voeren werken in pre-TA, TA en post-TA (incl. SCR en EWR’s). Dit omvat:
• werkanalyse, incl. evaluatie op locatie, rekening houdend met eventueel aanwezige restrisico’s.
• berekening van de benodigde tijd (aan de hand van het unitrate systeem of andere schattingen indien geen Unit rates) en werkstappen om de werken uit te voeren,
• Opmaak planning van de werkzaamheden in het werkpakket in ROSER (logic, duurtijd, aantal resources) en aangeven welke werkzaamheden een link hebben met andere werkpakketten. Ondersteuning van de planner bij het opstellen van het unit schedule.
• opzoeking van informatie (tekeningen, datasheets, foto’s, specificaties, detailinformatie over de scope, …) in het Total databeheersysteem.
• opmaak van de materiaallijsten in ROSER,
• Toevoeging van alle QA/QC relevante documenten in ROSER
• kostberekening,
• elektronische archivering en afmelding in ROSER,
• systematisch beheer van KPI’s in Roser om voorbereiding te kunnen opvolgen.
• Coördinatie van de voorbereiding door andere afdelingen van TRA van bepaalde werkpakketten. Input aan coördinatoren van afdelingen van TRA (o.a. E&I coördinators en stelling & isolatie coördinators voor voorbereiding van specifieke taken voor E & I, stellingen en isolatie).
• Het tekenen en updaten van iso’s voor scope of work en kleine modificaties (spoelstukken e.d.) en as-built tekeningen.
• Projecten : nazicht van de project tekeningen en integratie van de uitvoering in de scope.
• Opvolging van de werken tijdens de prefab en TA/SD (werkvoorbereiding t.o.v. uitvoering) (uitsluitend functioneel).
• Assistentie bij vragen (bijv. van uitvoerende contractorfirma), problemen op technisch vlak tijdens de voorbereiding en uitvoering.
• Functionele rapportering aan de TA coördinator en/of TA manager

1.2 Tijdens de uitvoering:
Behandeling van de extra werken qua schatting en analyse en –na goedkeuring van de Total verantwoordelijke- de volledige werkvoorbereiding.

Supervisie tijdens de uitvoering van de werken in de field om correcte technische afwerking en functionering te garanderen volgens de vooropgestelde planning/prioriteiten:
Aftekening van muurkranten minstens 2 maal per dag.
Onmiddellijke aftekening van stappenplannen en blindlijsten.
Verzekeren van veiligheid en kwaliteit conform de vereisten en onmiddellijk ingrijpen waar nodig.
Rapportering, uitsluitend functioneel, aan de Area Superintendent.
Verzorging van shift overdracht.
Informatieverstrekking aan de Area Superintendant i.f.v. iedere coördinatie vergadering.
Dagelijkse verificatie van EWR’s.
Dagelijkse punching van afgewerkte luchttesten/pakketten.
Controle van alle afdichtingen van flenzen en toestellen (zuiverheid afdichtingsvlak, pakking, bouten, correct aangedraaid).
Bijwoning van hydraulische testen en verzorging voor documentatie ervan.

1.3 Na de TA/SD
Evaluatie van de voorbereidingswerken t.o.v. uitgevoerde werken en archivering.
1.4 Meetings waarop aanwezigheid vereist is
LC Meeting (veiligheids- en loss control groepsmeetings)
Coordinatiemeetings onder leiding van TA-Coördinatoren.

3 Start en duur van de werkopdracht

 De start van de werkopdracht is voorzien op asap
 De kandidaat verbindt er zich toe het leveren van de diensten minstens te verzekeren in de periode van asap tot 30/06/2020

Functie eisen Werkvoorbereider WTB-Antwerpen

 Vereist opleidingsniveau: A2 of equivalent door 5 jaar ervaring.
 Ervaring met het uitvoeren van werkvoorbereidingen
 Uitgebreide kennis van meest voorkomende equipments en/of piping uit de petrochemische industrie.
 Gebruik van PC (MS office.
 Talenkennis (mondeling en schriftelijk): Nederlands en Engels

Locatie

Antwerpen

Publicatie datum

26.02.2019

Contactpersoon

Wildrik Bulthuis

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.